Close

Gezonde lucht inademen dankzij een adembescherming

De lucht om ons heen bestaat uit een aantal vaste verhoudingen. 21% is zuurstof, 78% is stikstof en 1% ‘overige’. Het is heel belangrijk dat deze verhoudingen in balans blijven, anders kan dit gezondheidsproblemen veroorzaken. En dat is wat het werken met gevaarlijke stoffen zo problematisch maakt. De balans in de luchtkwaliteit wordt verstoord waardoor je te hoge concentraties van een bepaalde stof inademt. En dat kan serieuze gezondheidsschade opleveren. Soms op de lange termijn, en soms zelfs al na enkele minuten.

Verraderlijke gezondheidsrisico’s

Sommige stoffen zijn dus al op hele korte termijn schadelijk voor je gezondheid. Denk maar eens aan koolmonoxide. Kleine hoeveelheden van deze stof kunnen er al voor zorgen dat je het bewustzijn verliest. En het vervelende is dat je hier vrijwel niets van merkt omdat je de stof niet kunt zien, voelen of ruiken. Heel verraderlijk dus. Ook kan de hoeveelheid zuurstof in de lucht sterk dalen doordat bepaalde gassen de zuurstof ‘absorberen’.

Kiezen voor afhankelijke en onafhankelijke adembescherming?

Omdat werken met gevaarlijke stoffen zo verraderlijk is moet je altijd zorgen dat je veilig werkt met de juist bescherming. Je moet dan denken aan een adembescherming. Er zijn twee soorten adembescherming: afhankelijk en onafhankelijk. Afhankelijke adembescherming wil zeggen dat de lucht in een bepaalde ruimte wordt gereinigd met behulp van een reinigingssysteem. Bij onafhankelijke adembescherming maak je gebruik van een apparaat wat schone lucht aanvoert. Het maakt daarbij niet uit wat de luchtkwaliteit in de ruimte is. Deze vorm van adembescherming gebruik je dus vooral als de lucht heel sterk verontreinigd is. Daarnaast speelt mee hoe lang de werkzaamheden duren. En als het zuurstofgehalte in de ruimte waarin je werkt in zeer korte tijd sterk kan dalen is het ook beter om te kiezen voor een onafhankelijke adembescherming.